• Home
  • >
  • Digital Calendar
“Texnologiya və innovasiya” üzrə işçi qrupunun “Elmi nəşrlərlə bağlı beynəlxalq reytinq göstəricilərinin (H indeksi) yaxşılaşdırılması üzrə” altqrupunun növbəti iclası

Start date: 10.03.2022 11:00

End date: 10.03.2022 13:00