Komissiyanın qərarları

Komissiyanın qərarları
Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə Komissiyanın “Korporativ idarəetmə, investisiyalar, investorların maraqlarının qorunması, biznes etikası və korporativ sosial məsuliyyət” işçi qrupunun “Ekoloji, sosial və korporativ idarəetmə (ESG) standartları üzrə” altqrupunun tərkibi 05.07.2024
“Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafına dair 2023–2027-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nın icrası çərçivəsində hazırlanan hüquqi akt layihələrinin Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə Komissiyanın işçi qruplarında müzakirə edilməsinə dair Metodiki Göstəriş 19.04.2024
“Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafına dair 2023–2027-ci illər üçün Dövlət Proqramı” üzrə əlaqələndirmə qrupun tərkibi 09.02.2024
Sahibkarların qarşılaşdığı çətinliklərlə bağlı məlumat və təkliflərin Azərbaycan Respublikasının Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə Komissiyanın işçi qruplarına təqdim olunması mexanizmi 22.11.2023
Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə Komissiyanın “Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin təkmilləşdirilməsi” işçi qrupunun tərkibi 11.12.2023
Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə Komissiyanın “Beynəlxalq ticarət” işçi qrupunun “Sərhəddə ticarət üzrə dövlət xidmətlərinin səmərəliliyinin artırılması” altqrupunun tərkibi 22.11.2023
Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə Komissiyanın “Risklərin təhlili” işçi qrupunun tərkibi 11.10.2023
Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə Komissiyanın “Qlobal İnnovasiya İndeksi üzrə əlaqələndirmə qrupu”nun tərkibi 08.06.2023
Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə Komissiyanın “Əqli mülkiyyət məsələləri üzrə” xüsusi işçi qrupunun tərkibi 25.07.2023
Biznesə hazır metodologiya kitabçası May 2023
Komissiyanın işçi qruplarının tərkibi (yenilənmişdir) 18.01.2023
Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə Komissiyanın “Turizmin inkişafı” işçi qrupunun tərkibi 28.10.2022
Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə Komissiyanın “Korporativ idarəetmə, investisiyalar, investorların maraqlarının qorunması, biznes etikası və korporativ sosial məsuliyyət” işçi qrupunun “Ekoloji, sosial və korporativ idarəetmə (ESG) standartları üzrə” altqrupunun tərkibi 30.09.2022
Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə Komissiyanın Dünya Bankının “Əlverişli Biznes Mühiti” layihəsi ilə əlaqədar yenidən formalaşdırılan və yeni yaradılan işçi qruplarının tərkibi  18.07.2022
Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə Komissiyanın “Beynəlxalq sazişlər üzrə” işçi qrupunun yeni tərkibi  18.07.2022
“Texnologiya və innovasiyalar” işçi qrupunun “Elmi nəşrlərlə bağlı beynəlxalq reytinq göstəricilərinin (H-indeksi) yaxşılaşdırılması üzrə” altqrupunun tərkibi (yenilənmişdir) 16.03.2022
“Sərhəddə ticarət” işçi qrupunun “Ekoloji təmiz nəqliyyat vasitələrindən istifadənin stimullaşdırılması və təşviqi ilə bağlı qiymətləndirmələrin aparılması, təkliflərin hazırlanması və həyata keçirilməsi üzrə” altqrupunun tərkibi (yenilənmişdir) 13.01.2022
“Texnologiya və innovasiyalar” işçi qrupunun “Elmi nəşrlərlə bağlı beynəlxalq reytinq göstəricilərinin (H-indeksi) yaxşılaşdırılması üzrə” altqrupunun tərkibi 30.12.2021
Komissiyanın Katibliyinin tərkibi (yenilənmişdir) 11.08.2021
Komissiyanın işçi qruplarının tərkibi (yenilənmişdir) 11.08.2021
“Effektiv idarəetmə və makroiqtisadi göstəricilər” işçi qrupunun “Qlobal rəqabətlilik indeksinin büdcə şəffaflığı indikatoru üzrə” və “Leqatum rifah və Qlobal innovasiyalar indekslərinin aidiyyəti indikatorları üzrə” altqruplarının tərkibi 03.06.2021
“Maliyyə bazarlarının inkişafı və kreditlərin əlçatanlığı” işçi qrupunun “Beynəlxalq kredit reytinqləri üzrə” altqrupunun tərkibi 15.07.2019
Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə Komissiyanın işçi qruplarının fəaliyyətinin təşkili Qaydası (yenilənmişdir) 23.10.2018
Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə sənəd layihələrinə baxılması, rəy verilməsi, rəsmiləşdirilməsi və monitorinqi üzrə proseslər xəritəsi 23.10.2018
Katiblik haqqında Əsasnamə 26.09.2018