Tədbirlər Planları

Yol Xəritələri  (2024)
Dünya Bankı Qrupunun “Business Ready” hesabatının “Biznesin yerləşdiyi yer (tikintiyə icazələrin verilməsi)” indikatoru ilə bağlı müvafiq sahədə təkmilləşmələrin və kommunikasiyanın həyata keçirilməsinə dair 2024-cü il üzrə Yol Xəritəsi 15.07.2024
Dünya Bankı Qrupunun “Business Ready” hesabatının “Kommunal xidmətlər (internet)” indikatoru ilə bağlı müvafiq sahədə təkmilləşmələrin və kommunikasiyanın həyata keçirilməsinə dair 2024-cü il üzrə Yol Xəritəsi 09.07.2024
Dünya Bankı Qrupunun “Business Ready” hesabatının “Maliyyə xidmətləri” indikatoru ilə bağlı müvafiq sahədə təkmilləşmələrin və kommunikasiyanın həyata keçirilməsinə dair 2024-cü il üzrə Yol Xəritəsi 08.07.2024
Dünya Bankı Qrupunun “Business Ready” hesabatının “Mübahisələrin həlli” indikatoru ilə bağlı müvafiq sahədə təkmilləşmələrin və kommunikasiyanın həyata keçirilməsinə dair 2024-cü il üzrə Yol Xəritəsi 31.05.2024

Dünya Bankı Qrupunun “Business Ready” hesabatının “Biznesin yerləşdiyi yer (əmlakın qeydiyyatı və icarəsi)” indikatoru ilə bağlı müvafiq sahədə təkmilləşmələrin və kommunikasiyanın həyata keçirilməsinə dair 2024-cü il üzrə Yol Xəritəsi

27.05.2024
Dünya Bankı Qrupunun “Business Ready” layihəsinin “Kommunal xidmətlər (su təchizatı)” indikatoru ilə bağlı müvafiq sahədə təkmilləşmələrin və kommunikasiyanın həyata keçirilməsinə dair 2024-cü il üzrə Yol Xəritəsi 20.05.2024
Dünya Bankı Qrupunun “Business Ready” layihəsinin “Biznesin müflisləşməsi” indikatoru ilə bağlı müvafiq sahədə təkmilləşmələrin və kommunikasiyanın həyata keçirilməsinə dair 2024-cü il üzrə Yol Xəritəsi 14.05.2024
Elmi nəşrlərlə bağlı beynəlxalq reytinq göstəricilərinin yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar 2024-cü il üzrə Yol Xəritəsi (yenilənmişdir)
Dünya Bankı Qrupunun “Business Ready” layihəsinin “Bazar rəqabəti” indikatoru ilə bağlı müvafiq sahədə təkmilləşmələrin və kommunikasiyanın həyata keçirilməsinə dair 2024-cü il üzrə Yol Xəritəsi
08.05.2024
01.05.2024
Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə Komissiyanın “Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafına dair 2023–2027-ci illər üçün Dövlət Proqramı” üzrə əlaqələndirmə qrupunun 2024-cü il üçün Yol Xəritəsi 19.04.2024
Dünya Bankı Qrupunun “Business Ready” hesabatının “Beynəlxalq ticarət” indikatoru ilə bağlı müvafiq sahədə təkmilləşmələrin və kommunikasiyanın həyata keçirilməsinə dair 2024-cü il üzrə Yol Xəritəsi 19.04.2024
Dünya Bankı Qrupunun “Business Ready” hesabatının “Biznesə daxilolma” indikatoru ilə bağlı müvafiq sahədə təkmilləşmələrin və kommunikasiyanın həyata keçirilməsinə dair 2024-cü il üzrə Yol Xəritəsi 05.04.2024
Dünya Bankı Qrupunun “Business Ready” hesabatının “Vergitutma” indikatoru ilə bağlı müvafiq sahədə təkmilləşmələrin və kommunikasiyanın həyata keçirilməsinə dair 2024-cü il üzrə Yol Xəritəsi 02.04.2024
Dünya Bankı Qrupunun “Business Ready” hesabatının “İşçi qüvvəsi” indikatoru ilə bağlı müvafiq sahədə təkmilləşmələrin və kommunikasiyanın həyata keçirilməsinə dair 2024-cü il üzrə Yol Xəritəsi 02.04.2024
Ekoloji, sosial və korporativ idarəetmə (ESG) prinsiplərinin tətbiqinin stimullaşdırılması və təşviqi üzrə 2024-cü il üçün Yol Xəritəsi 27.03.2024
Dünya Bankının “Business Ready” hesabatının “Kommunal xidmətlər (elektrik)” indikatoru ilə bağlı müvafiq sahədə təkmilləşmələrin və kommunikasiyanın həyata keçirilməsinə dair 2024-cü il üzrə Yol Xəritəsi 13.03.2024
Sərhəddə ticarət üzrə dövlət xidmətlərinin səmərəliliyinin artırılması ilə bağlı 2024-cü il üçün Yol Xəritəsi 29.02.2024

Ekoloji təmiz və təhlükəsiz nəqliyyat vasitələrinin dövriyyəsinin stimullaşdırılması və infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi üzrə 2024-cü il üçün Yol Xəritəsi (yenilənmişdir)

22.01.2024

 

Fəaliyyət Planları (2024)
Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə Komissiyanın “Turizmin inkişafı” işçi qrupunun 2024 cü il üçün Fəaliyyət Planı 24.06.2024
Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə Komissiyanın “Risklərin təhlili” işçi qrupunun 2024-cü il üçün Fəaliyyət Planı 03.06.2024
Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə Komissiyanın “Texnologiya və innovasiyalar” işçi qrupunun 2024-cü il üzrə Fəaliyyət Planı 08.04.2024
Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə Komissiyanın “Əmtəə bazarının səmərəliliyi və rəqabət” işçi qrupunun 2024-cü il üçün Fəaliyyət Planı 27.03.2024
Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə Komissiyanın “Effektiv idarəetmə və makroiqtisadi göstəricilər” işçi qrupunun 2024-cü il üçün Fəaliyyət Planı 27.03.2024

Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə Komissiyanın “Korporativ idarəetmə, investisiyalar və korporativ sosial məsuliyyət” işçi qrupunun 2024-cü il üzrə Fəaliyyət Planı

23.02.2024

Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə Komissiyanın “Əmək bazarı” işçi qrupunun2024-cü il üzrə Fəaliyyət Planı

23.02.2024
Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə Komissiyanın “İnsan kapitalı” işçi qrupunun 2024-cü il üzrə Fəaliyyət Planı 16.02.2024
Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə Komissiyanın “Maliyyə bazarlarının inkişafı və kreditlərin əlçatanlığı” işçi qrupunun 2024-cü il üçün Fəaliyyət Planı 13.02.2024
Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə Komissiyanın “Səhiyyə sistemi” işçi qrupunun 2024-cü il üzrə Fəaliyyət Planı 08.02.2024
Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə Komissiyanın “Fiziki infrastruktur” işçi qrupunun 2024-cü il üçün Fəaliyyət  Planı 05.02.2024
Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə Komissiyanın “Korrupsiya və şəffaflıq” işçi qrupunun 2024-cü il üçün Fəaliyyət Planı 26.01.2024

 Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə Komissiyanın “Əqli mülkiyyət məsələləri üzrə” xüsusi işçi qrupunun 2024-cü il üçün Fəaliyyət Planı

19.01.2024

Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə Komissiyanın “Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin təkmilləşdirilməsi” işçi qrupunun 2024-cü il üzrə Fəaliyyət Planı 

19.01.2024

 

Yol Xəritələri (2023)
Elmi nəşrlərlə bağlı beynəlxalq reytinq göstəricilərinin yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar 2023-cü il üzrə Yol Xəritəsi 26.04.2023

 

Fəaliyyət Planları (2023)
Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə Komissiyanın “Texnologiya və innovasiyalar” işçi qrupunun 2023-cü il üzrə Fəaliyyət Planı 07.06.2023
Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə Komissiyanın “Effektiv idarəetmə və makroiqtisadi göstəricilər” işçi qrupunun 2023-cü il üzrə Fəaliyyət Planı  05.05.2023
Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə Komissiyanın “Əmək bazarı” işçi qrupunun 2023-cü il üzrə Fəaliyyət Planı  10.05.2023
Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə Komissiyanın “Fiziki infrastruktur” işçi qrupunun 2023-cü il üzrə Fəaliyyət Planı  08.05.2023
Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə Komissiyanın “Korporativ idarəetmə, investisiyalar və korporativ sosial məsuliyyət”  işçi qrupunun 2023-cü il üzrə Fəaliyyət Planı 01.05.2023
Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə Komissiyanın “Maliyyə bazarlarının inkişafı və kreditlərin əlçatanlığı” işçi qrupunun 2023-cü il üzrə Fəaliyyət Planı 10.04.2023
Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə Komissiyanın “Səhiyyə sistemi” işçi qrupunun 2023-cü il üzrə Fəaliyyət Planı 14.04.2023
Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə Komissiyanın “Turizmin inkişafı” işçi qrupunun 2023-cü il üzrə Fəaliyyət Planı 05.04.2023
Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə Komissiyanın “İnsan kapitalı” işçi qrupunun 2023-cü il üzrə Fəaliyyət Planı 15.03.2023
Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə Komissiyanın “Korrupsiya və şəffaflıq” işçi qrupunun 2023-cü il üçün Fəaliyyət Planı 27.02.2023
Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə Komissiyanın “Əmtəə bazarının səmərəliliyi və rəqabət” işçi qrupunun 2023-cü il üzrə Fəaliyyət Planı 27.02.2023
Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə Komissiyanın “Beynəlxalq sazişlər” işçi qrupunun 2023-cü il üçün Fəaliyyət Planı 30.01.2023

 

Yol Xəritələri (2022)
Ekoloji, sosial və korporativ idarəetmə (ESG) prinsiplərinin tətbiqinin stimullaşdırılması və təşviqi üzrə 2023-cü il üçün Yol Xəritəsi və "ESG təşəbbüsü üzrə Strateji Baxış" sənədi  28.12.2022
Dünya Bankı Qrupunun “Əlverişli Biznes Mühiti” layihəsinin “Maliyyə xidmətləri” indikatoru ilə bağlı müvafiq sahədə təkmilləşmələrin həyata keçirilməsinə dair 2023-cü il üzrə Yol Xəritəsi (yenilənmişdir) 20.12.2022
Dünya Bankı Qrupunun “Əlverişli Biznes Mühiti” layihəsinin “Biznesin yerləşdiyi yer (əmlakın qeydiyyatı və icarəsi)” indikatoru ilə bağlı müvafiq sahədə təkmilləşmələrin həyata keçirilməsinə dair 2023-cü il üzrə Yol Xəritəsi 12.12.2022
Dünya Bankı Qrupunun “Əlverişli Biznes Mühiti” layihəsinin “Biznesin yerləşdiyi yer (tikintiyə icazələrin verilməsi)” indikatoru ilə bağlı müvafiq sahədə təkmilləşmələrin həyata keçirilməsinə dair 2022-2023-cü illər üzrə Yol Xəritəsi (yenilənmişdir) 28.11.2022
Dünya Bankı Qrupunun “Əlverişli Biznes Mühiti” layihəsinin “Biznesin müflisləşməsi” indikatoru üzrə müvafiq sahədə təkmilləşmələrin həyata keçirilməsinə dair 2022-2023-cü illər üzrə Yol Xəritəsi (yenilənmişdir) 18.11.2022
Dünya Bankı Qrupunun “Əlverişli Biznes Mühiti” layihəsinin “Mübahisələrin həlli” indikatoru ilə bağlı müvafiq sahədə təkmilləşmələrin həyata keçirilməsinə dair 2022-2023-cü illər üzrə Yol Xəritəsi 17.11.2022
Dünya Bankı Qrupunun “Əlverişli Biznes Mühiti” layihəsinin “Kommunal xidmətlərə (su təchizatı şəbəkəsinə) qoşulma” indikatoru ilə bağlı müvafiq sahədə təkmilləşmələrin həyata keçirilməsinə dair 2022-2023-cü illər üzrə Yol Xəritəsi (yenilənmişdir) 01.11.2022
Dünya Bankı Qrupunun “Əlverişli Biznes Mühiti” layihəsinin “Bazar rəqabəti” indikatoru ilə bağlı müvafiq sahədə təkmilləşmələrin həyata keçirilməsinə dair 2022-2023-cü illər üzrə Yol Xəritəsi 19.10.2022
Dünya Bankı Qrupunun “Əlverişli Biznes Mühiti” layihəsinin “Kommunal xidmətlərə (elektrik təchizatı şəbəkəsinə) qoşulma” indikatoru ilə bağlı müvafiq sahədə təkmilləşmələrin həyata keçirilməsinə dair 2022-2023-cü illər üzrə Yol Xəritəsi 07.10.2022
Dünya Bankı Qrupunun “Əlverişli Biznes Mühiti” layihəsinin “Beynəlxalq ticarət” indikatoru ilə bağlı müvafiq sahədə təkmilləşmələrin həyata keçirilməsinə dair 2022-2023-cü illər üzrə Yol Xəritəsi (yenilənmişdir) 07.10.2022
Dünya Bankı Qrupunun “Əlverişli Biznes Mühiti” layihəsinin “Biznesə daxilolma” indikatoru ilə bağlı müvafiq sahədə təkmilləşmələrin həyata keçirilməsinə dair 2022-2023-cü illər üzrə Yol Xəritəsi (yenilənmişdir) 30.09.2022
Dünya Bankı Qrupunun “Əlverişli Biznes Mühiti” layihəsinin “Kommunal xidmətlərə (internetə) qoşulma” indikatoru ilə bağlı müvafiq sahədə təkmilləşmələrin həyata keçirilməsinə dair 2022-2023-cü illər üzrə Yol Xəritəsi 30.09.2022
Dünya Bankı Qrupunun “Əlverişli Biznes Mühiti” layihəsinin “İşçi qüvvəsi” indikatoru ilə bağlı müvafiq sahədə təkmilləşmələrin həyata keçirilməsinə dair 2022-2023-cü illər üzrə Yol Xəritəsi 25.08.2022
Dünya Bankı Qrupunun “Əlverişli Biznes Mühiti” layihəsinin “Vergitutma” indikatoru ilə bağlı müvafiq sahədə təkmilləşmələrin həyata keçirilməsinə dair 2022-2023-cü illər üzrə Yol Xəritəsi 22.08.2022
Elmi nəşrlərlə bağlı beynəlxalq reytinq göstəricilərinin yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar 2022-ci il üzrə Yol Xəritəsi 16.03.2022
Ekoloji təmiz nəqliyyat vasitələrindən istifadənin stimullaşdırılması və təşviqi ilə bağlı qiymətləndirmələrin aparılması, təkliflərin hazırlanması və həyata keçirilməsi üzrə 2022-ci il üçün Yol Xəritəsi 29.12.2021

 

Fəaliyyət Planları (2022)
“Cinayətkarlıqla mübarizə ilə bağlı xərclər” işçi qrupunun 2022-ci il üçün Fəaliyyət Planı 22.08.2022
Səhiyyə Sistemi işçi qrupunun 2022-ci il üçün Fəaliyyət Planı 29.06.2022
Maliyyə bazarlarının inkişafı və kreditlərin əlçatanlığı işçi qrupunun 2022-ci il üçün Fəaliyyət Planı 17.06.2022
Tikintiyə icazələrin verilməsi işçi qrupunun 2022-ci il üçün Fəaliyyət Planı   03.06.2022
Fiziki infrastruktur işçi qrupunun 2022-ci il üçün Fəaliyyət Planı 02.06.2022
“Əmtəə bazarının səmərəliliyi və rəqabət” üzrə işçi qrupunun 2022-ci il üçün Fəaliyyət Planı 25.05.2022
“Xarici ticarət və ticarət tarifləri” üzrə işçi qrupunun 2022-ci il üçün Fəaliyyət Planı 29.04.2022
“Korporativ idarəetmə, investisiyalar, investorların maraqlarının qorunması, biznes etikası və korporativ sosial məsuliyyət” işçi qrupunun 2022-ci il üçün Fəaliyyət Planı 29.04.2022
“Korrupsiya və şəffaflıq” işçi qrupunun 2022-ci il üçün Fəaliyyət Planı 28.04.2022
“Əmək bazarı” işçi qrupunun 2022-ci il üçün Fəaliyyət Planı 28.04.2022
“Texnologiya və innovasiyalar” işçi qrupunun 2022-ci il üzrə Fəaliyyət Planı 27.04.2022
“Elektrik təchizatı şəbəkələrinə qoşulma” işçi qrupunun 2022-ci il üçün Fəaliyyət Planı 22.04.2022
“Effektiv idarəetmə və makroiqtisadi göstəricilər” işçi qrupunun 2022-ci il üçün Fəaliyyət Planı 22.04.2022
İnsan kapitalı işçi qrupunun 2022-ci il üçün Fəaliyyət Planı 16.03.2022

Fəaliyyət Planları (2021)

Tikintiyə icazələrin verilməsi işçi qrupunun 2021-ci il üçün Fəaliyyət Planı   11.01.2021
Biznesə başlama, vergi və hesabatlılıq işçi qrupunun 2021-ci il üçün Fəaliyyət Planı 11.01.2021
Elektrik təchizatı şəbəkələrinə qoşulma işçi qrupunun 2021-ci il üçün Fəaliyyət Planı 12.01.2021
Əmlakın qeydiyyatı işçi qrupunun 2021-ci il üçün Fəaliyyət Planı 14.01.2021
Müqavilələrin icrası, mübahisələrin həlli, müəssisənin bağlanması və müflisləşmə, məhkəmə sistemi və hüququn aliliyi işçi qrupunun 2021-ci il üçün Fəaliyyət Planı 23.01.2021
Maliyyə bazarlarının inkişafı və kreditlərin əlçatanlığı işçi qrupunun 2021-ci il üçün Fəaliyyət Planı 26.01.2021
Sərhəddə ticarət işçi qrupunun 2021-ci il üçün Fəaliyyət Planı 29.01.2021
Korporativ idarəetmə, investisiyalar, investorların maraqlarının qorunması, biznes etikası və korporativ sosial məsuliyyət işçi qrupunun 2021-ci il üçün Fəaliyyət Planı 02.02.2021
 Əmtəə bazarının səmərəliliyi və rəqabət işçi qrupunun  2021-ci il üçün Fəaliyyət Planı  16.02.2021
Xarici ticarət və ticarət tarifləri işçi qrupunun 2021-ci il üçün Fəaliyyət Planı 19.02.2021
Texnologiya və innovasiyalar işçi qrupunun 2021-ci il üzrə Fəaliyyət Planı 22.02.2021
İnsan kapitalı işçi qrupunun 2021-ci il üçün Fəaliyyət Planı 25.02.2021
Əmək bazarı işçi qrupunun 2021-ci il üçün Fəaliyyət Planı 02.03.2021
Fiziki infrastruktur işçi qrupunun 2021-ci il üçün Fəaliyyət Planı 04.03.2021
Effektiv idarəetmə və makroiqtisadi göstəricilər işçi qrupunun 2021-ci il üçün Fəaliyyət Planı 05.03.2021
Korrupsiya və şəffaflıq işçi qrupunun 2021-ci il üçün Fəaliyyət Planı 11.03.2021
Fəaliyyət Planları (2020)
Biznesə başlama, vergi və hesabatlılıq işçi qrupunun 2020-ci il üçün Fəaliyyət Planı 18.03.2020
Xarici ticarət və ticarət tarifləri işçi qrupunun 2020-ci il üçün Fəaliyyət Planı 18.03.2020
Korporativ idarəetmə, investisiyalar, investorların maraqlarının qorunması, biznes etikası və korporativ sosial məsuliyyət işçi qrupunun 2020-ci il üçün Fəaliyyət Planı 18.03.2020
Əmlakın qeydiyyatı işçi qrupunun 2020-ci il üçün Fəaliyyət Planı 18.03.2020
Əmtəə bazarının səmərəliliyi və rəqabət işçi qrupunun 2020-ci il üçün Fəaliyyət Planı 18.03.2020
Müqavilələrin icrası, mübahisələrin həlli, müəssisənin bağlanması və müflisləşmə, məhkəmə sistemi və hüququn aliliyi işçi qrupunun 2020-ci il üçün Fəaliyyət Planı 17.03.2020
Texnologiya və innovasiyalar işçi qrupunun 2020-ci il üzrə Fəaliyyət Planı 17.03.2020
Effektiv idarəetmə və makroiqtisadi göstəricilər işçi qrupunun 2020-ci il üçün Fəaliyyət Planı 16.03.2020
Fiziki infrastruktur işçi qrupunun 2020-ci il üçün Fəaliyyət Planı 16.03.2020
Maliyyə bazarlarının inkişafı və kreditlərin əlçatanlığı işçi qrupunun 2020-ci il üçün Fəaliyyət Planı 16.03.2020
Əmək bazarı işçi qrupunun 2020-ci il üçün Fəaliyyət Planı 11.03.2020
Korrupsiya və şəffaflıq işçi qrupunun 2020-ci il üçün Fəaliyyət Planı 11.03.2020
Sərhəddə ticarət işçi qrupunun 2020-ci il üçün Fəaliyyət Planı 11.03.2020
Tikintiyə icazələrin verilməsi işçi qrupunun 2020-ci il üçün Fəaliyyət Planı 11.03.2020
Elektrik təchizatı şəbəkələrinə qoşulma işçi qrupunun 2020-ci il üçün Fəaliyyət Planı 06.03.2020
İnsan kapitalı işçi qrupunun 2020-ci il üçün Fəaliyyət Planı 04.03.2020
İcra və kommunikasiya planları (2019-cu ilin II yarımilliyi üzrə) 
Biznesə başlama üzrə islahatlarla bağlı İcra və Kommunikasiya Planı 08.07.2019
Bəzi tikinti obyektlərinin tikintisi və istismarına icazələrin verilməsi üzrə islahatlarla bağlı İcra və Kommunikasiya Planı 08.07.2019
Elektrik təchizatı şəbəkələrinə qoşulma üzrə islahatlarla bağlı İcra və Kommunikasiya Planı 08.07.2019
Əmlakın qeydiyyatı üzrə islahatlarla bağlı İcra və Kommunikasiya Planı 08.07.2019
Məhkəmə sistemi üzrə islahatlarla bağlı İcra və Kommunikasiya Planı 08.07.2019
Xarici ticarət üzrə islahatlarla bağlı İcra və Kommunikasiya Planı 08.07.2019
Fəaliyyət Planları (2019)
İnsan kapitalı İşçi qrupunun 2019-cu il üçün Fəaliyyət Planı 18.03.2019
Əmək bazarı İşçi qrupunun 2019-cu il üçün Fəaliyyət Planı 06.03.2019
Müqavilələrin icrası, mübahisələrin həlli, müəssisənin bağlanması və müflisləşmə, məhkəmə sistemi və hüququn aliliyi İşçi qrupunun 2019-cu il üçün Fəaliyyət Planı  22.02.2019
Fiziki infrastruktur İşçi qrupunun 2019-cu il üçün Fəaliyyət Planı  07.02.2019
Əmtəə bazarının səmərəliliyi və rəqabət İşçi qrupunun 2019-cu il üçün  Fəaliyyət Planı  05.02.2019
Maliyyə bazarlarının inkişafı və kreditlərin əlçatanlığı İşçi qrupunun 2019-cu il üçün Fəaliyyət Planı  05.02.2019
Xarici ticarət və ticarət tarifləri İşçi qrupunun 2019-cu il üçün  Fəaliyyət Planı  05.02.2019
Effektiv idarəetmə və makroiqtisadi göstəricilər İşçi qrupunun 2019-cu il üçün Fəaliyyət Planı  26.01.2019
Korrupsiya və şəffaflıq İşçi qrupunun 2019-cu il üçün  Fəaliyyət Planı  26.01.2019
Texnologiya və innovasiyalar İşçi qrupunun 2019-cu il üçün  Fəaliyyət Planı  26.01.2019
İcra və kommunikasiya planları (2019-cu ilin I yarımilliyi üzrə)
Xarici ticarət üzrə aparılmış islahatlarla bağlı İcra və Kommunikasiya Planı 11.01.2019
Biznesə başlama üzrə aparılmış islahatlarla bağlı İcra və Kommunikasiya Planı 10.01.2019
Bəzi tikinti obyektlərinin tikintisi və istismarına icazələrin verilməsi üzrə aparılmış islahatlarla bağlı İcra və Kommunikasiya Planı 10.01.2019
Sahibkarlıq subyektlərinin elektrik təchizatı şəbəkələrinə qoşulması üzrə aparılmış islahatlarla bağlı İcra və Kommunikasiya Planı 09.01.2019
Məhkəmə sistemi üzrə aparılmış islahatlarla bağlı İcra və Kommunikasiya Planı 09.01.2019
Dövlət satınalmaları üzrə aparılmış islahatlarla bağlı İcra və Kommunikasiya Planı 08.01.2019