Digər normativ sənədlər

№-si Sənədin adı Tarix
№118 "Dövlət satınalmalarına cəlb olunan vəzifəli şəxslərin Davranış Kodeksi"nin təstiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin qərarı 19.03.2019
№ 107 "Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 422-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş halların satınalma müqaviləsinə təsirinin qiymətləndirilməsi Qaydası"nın təstiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin qərarı 18.03.2019

№106

"Malların (işlərin və xidmətlərin) ehtimat olunan qiymətlərinin hesablanması üsulları"nın təstiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin qərarı 18.03.2019
№285 "Güzəştlərin həcmi və tətbiqi Qaydasının, Malların (işlərin və xidmətlərin) qiymətlərində dəyişiklikllərin satınalma müqaviləsinə təsirinin hesablanması üsulunun təstiq edilməsi və bölünən hissələrin məbləğinin müəyyən edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2002-ci il 28 oktyabr tarixli 165 nömrəli qərarında dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin qərarı 27.07.2016
№Q-12 Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı 20.05.2013
№34 "Mallar (işlər və xidmətlər) üzrə satınalma müqaviləsinin nümunəsi"nin təstiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı 28.02.2003
№ 124 Tenderin nəticələri haqqında tender komissiyasının yekun protokolunun nümunəsinin təstiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı 02.08.2002
№ 91 Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı
22.04.1998
No. 319 “Daşınmaz əmlak üzərində hüquqların dövlət qeydiyyatı üçün sənədlərin qəbulu, yoxlanılması və verilməsinin prosedur Qaydaları”nın və “Daşınmaz əmlakın təsvirinə, bu əmlak üzərində dövlət reyestrində qeydə alınmış hüquqlara və onların məhdudlaşdırılmasına (yüklülüyünə) dair arayışın verilməsi haqqında Təlimat”ın təsdiq edilməsi barədə Nazirlər Kabinetinin Qərarı 05.10.2015