Tədbirlər Planları

Fəaliyyət Planları (2022)
Tikintiyə icazələrin verilməsi işçi qrupunun 2022-ci il üçün Fəaliyyət Planı   03.06.2022
Fiziki infrastruktur işçi qrupunun 2022-ci il üçün Fəaliyyət Planı 02.06.2022
“Əmtəə bazarının səmərəliliyi və rəqabət” üzrə işçi qrupunun 2022-ci il üçün Fəaliyyət Planı 25.05.2022
“Xarici ticarət və ticarət tarifləri” üzrə işçi qrupunun 2022-ci il üçün Fəaliyyət Planı 29.04.2022
“Korporativ idarəetmə, investisiyalar, investorların maraqlarının qorunması, biznes etikası və korporativ sosial məsuliyyət” işçi qrupunun 2022-ci il üçün Fəaliyyət Planı 29.04.2022
“Korrupsiya və şəffaflıq” işçi qrupunun 2022-ci il üçün Fəaliyyət Planı 28.04.2022
“Əmək bazarı” işçi qrupunun 2022-ci il üçün Fəaliyyət Planı 28.04.2022
“Texnologiya və innovasiyalar” işçi qrupunun 2022-ci il üzrə Fəaliyyət Planı 27.04.2022
“Elektrik təchizatı şəbəkələrinə qoşulma” işçi qrupunun 2022-ci il üçün Fəaliyyət Planı 22.04.2022
“Effektiv idarəetmə və makroiqtisadi göstəricilər” işçi qrupunun 2022-ci il üçün Fəaliyyət Planı 22.04.2022
İnsan kapitalı işçi qrupunun 2022-ci il üçün Fəaliyyət Planı 16.03.2022
Yol Xəritələri (2022)
Elmi nəşrlərlə bağlı beynəlxalq reytinq göstəricilərinin yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar 2022-ci il üzrə Yol Xəritəsi 16.03.2022
Ekoloji təmiz nəqliyyat vasitələrindən istifadənin stimullaşdırılması və təşviqi ilə bağlı qiymətləndirmələrin aparılması, təkliflərin hazırlanması və həyata keçirilməsi üzrə 2022-ci il üçün Yol Xəritəsi 29.12.2021
Fəaliyyət Planları (2021)
Tikintiyə icazələrin verilməsi işçi qrupunun 2021-ci il üçün Fəaliyyət Planı   11.01.2021
Biznesə başlama, vergi və hesabatlılıq işçi qrupunun 2021-ci il üçün Fəaliyyət Planı 11.01.2021
Elektrik təchizatı şəbəkələrinə qoşulma işçi qrupunun 2021-ci il üçün Fəaliyyət Planı 12.01.2021
Əmlakın qeydiyyatı işçi qrupunun 2021-ci il üçün Fəaliyyət Planı 14.01.2021
Müqavilələrin icrası, mübahisələrin həlli, müəssisənin bağlanması və müflisləşmə, məhkəmə sistemi və hüququn aliliyi işçi qrupunun 2021-ci il üçün Fəaliyyət Planı 23.01.2021
Maliyyə bazarlarının inkişafı və kreditlərin əlçatanlığı işçi qrupunun 2021-ci il üçün Fəaliyyət Planı 26.01.2021
Sərhəddə ticarət işçi qrupunun 2021-ci il üçün Fəaliyyət Planı 29.01.2021
Korporativ idarəetmə, investisiyalar, investorların maraqlarının qorunması, biznes etikası və korporativ sosial məsuliyyət işçi qrupunun 2021-ci il üçün Fəaliyyət Planı 02.02.2021
 Əmtəə bazarının səmərəliliyi və rəqabət işçi qrupunun  2021-ci il üçün Fəaliyyət Planı  16.02.2021
Xarici ticarət və ticarət tarifləri işçi qrupunun 2021-ci il üçün Fəaliyyət Planı 19.02.2021
Texnologiya və innovasiyalar işçi qrupunun 2021-ci il üzrə Fəaliyyət Planı 22.02.2021
İnsan kapitalı işçi qrupunun 2021-ci il üçün Fəaliyyət Planı 25.02.2021
Əmək bazarı işçi qrupunun 2021-ci il üçün Fəaliyyət Planı 02.03.2021
Fiziki infrastruktur işçi qrupunun 2021-ci il üçün Fəaliyyət Planı 04.03.2021
Effektiv idarəetmə və makroiqtisadi göstəricilər işçi qrupunun 2021-ci il üçün Fəaliyyət Planı 05.03.2021
Korrupsiya və şəffaflıq işçi qrupunun 2021-ci il üçün Fəaliyyət Planı 11.03.2021
Fəaliyyət Planları (2020)
Biznesə başlama, vergi və hesabatlılıq işçi qrupunun 2020-ci il üçün Fəaliyyət Planı 18.03.2020
Xarici ticarət və ticarət tarifləri işçi qrupunun 2020-ci il üçün Fəaliyyət Planı 18.03.2020
Korporativ idarəetmə, investisiyalar, investorların maraqlarının qorunması, biznes etikası və korporativ sosial məsuliyyət işçi qrupunun 2020-ci il üçün Fəaliyyət Planı 18.03.2020
Əmlakın qeydiyyatı işçi qrupunun 2020-ci il üçün Fəaliyyət Planı 18.03.2020
Əmtəə bazarının səmərəliliyi və rəqabət işçi qrupunun 2020-ci il üçün Fəaliyyət Planı 18.03.2020
Müqavilələrin icrası, mübahisələrin həlli, müəssisənin bağlanması və müflisləşmə, məhkəmə sistemi və hüququn aliliyi işçi qrupunun 2020-ci il üçün Fəaliyyət Planı 17.03.2020
Texnologiya və innovasiyalar işçi qrupunun 2020-ci il üzrə Fəaliyyət Planı 17.03.2020
Effektiv idarəetmə və makroiqtisadi göstəricilər işçi qrupunun 2020-ci il üçün Fəaliyyət Planı 16.03.2020
Fiziki infrastruktur işçi qrupunun 2020-ci il üçün Fəaliyyət Planı 16.03.2020
Maliyyə bazarlarının inkişafı və kreditlərin əlçatanlığı işçi qrupunun 2020-ci il üçün Fəaliyyət Planı 16.03.2020
Əmək bazarı işçi qrupunun 2020-ci il üçün Fəaliyyət Planı 11.03.2020
Korrupsiya və şəffaflıq işçi qrupunun 2020-ci il üçün Fəaliyyət Planı 11.03.2020
Sərhəddə ticarət işçi qrupunun 2020-ci il üçün Fəaliyyət Planı 11.03.2020
Tikintiyə icazələrin verilməsi işçi qrupunun 2020-ci il üçün Fəaliyyət Planı 11.03.2020
Elektrik təchizatı şəbəkələrinə qoşulma işçi qrupunun 2020-ci il üçün Fəaliyyət Planı 06.03.2020
İnsan kapitalı işçi qrupunun 2020-ci il üçün Fəaliyyət Planı 04.03.2020
İcra və kommunikasiya planları (2019-cu ilin II yarımilliyi üzrə) 
Biznesə başlama üzrə islahatlarla bağlı İcra və Kommunikasiya Planı 08.07.2019
Bəzi tikinti obyektlərinin tikintisi və istismarına icazələrin verilməsi üzrə islahatlarla bağlı İcra və Kommunikasiya Planı 08.07.2019
Elektrik təchizatı şəbəkələrinə qoşulma üzrə islahatlarla bağlı İcra və Kommunikasiya Planı 08.07.2019
Əmlakın qeydiyyatı üzrə islahatlarla bağlı İcra və Kommunikasiya Planı 08.07.2019
Məhkəmə sistemi üzrə islahatlarla bağlı İcra və Kommunikasiya Planı 08.07.2019
Xarici ticarət üzrə islahatlarla bağlı İcra və Kommunikasiya Planı 08.07.2019
Fəaliyyət Planları (2019)
İnsan kapitalı İşçi qrupunun 2019-cu il üçün Fəaliyyət Planı 18.03.2019
Əmək bazarı İşçi qrupunun 2019-cu il üçün Fəaliyyət Planı 06.03.2019
Müqavilələrin icrası, mübahisələrin həlli, müəssisənin bağlanması və müflisləşmə, məhkəmə sistemi və hüququn aliliyi İşçi qrupunun 2019-cu il üçün Fəaliyyət Planı  22.02.2019
Fiziki infrastruktur İşçi qrupunun 2019-cu il üçün Fəaliyyət Planı  07.02.2019
Əmtəə bazarının səmərəliliyi və rəqabət İşçi qrupunun 2019-cu il üçün  Fəaliyyət Planı  05.02.2019
Maliyyə bazarlarının inkişafı və kreditlərin əlçatanlığı İşçi qrupunun 2019-cu il üçün Fəaliyyət Planı  05.02.2019
Xarici ticarət və ticarət tarifləri İşçi qrupunun 2019-cu il üçün  Fəaliyyət Planı  05.02.2019
Effektiv idarəetmə və makroiqtisadi göstəricilər İşçi qrupunun 2019-cu il üçün Fəaliyyət Planı  26.01.2019
Korrupsiya və şəffaflıq İşçi qrupunun 2019-cu il üçün  Fəaliyyət Planı  26.01.2019
Texnologiya və innovasiyalar İşçi qrupunun 2019-cu il üçün  Fəaliyyət Planı  26.01.2019
İcra və kommunikasiya planları (2019-cu ilin I yarımilliyi üzrə)
Xarici ticarət üzrə aparılmış islahatlarla bağlı İcra və Kommunikasiya Planı 11.01.2019
Biznesə başlama üzrə aparılmış islahatlarla bağlı İcra və Kommunikasiya Planı 10.01.2019
Bəzi tikinti obyektlərinin tikintisi və istismarına icazələrin verilməsi üzrə aparılmış islahatlarla bağlı İcra və Kommunikasiya Planı 10.01.2019
Sahibkarlıq subyektlərinin elektrik təchizatı şəbəkələrinə qoşulması üzrə aparılmış islahatlarla bağlı İcra və Kommunikasiya Planı 09.01.2019
Məhkəmə sistemi üzrə aparılmış islahatlarla bağlı İcra və Kommunikasiya Planı 09.01.2019
Dövlət satınalmaları üzrə aparılmış islahatlarla bağlı İcra və Kommunikasiya Planı 08.01.2019