• “Beynəlxalq ticarət” işçi qrupu TDT-nin Ticarətin Asanlaşdırılması üzrə Strategiya sənədi ilə bağlı əlaqələndirici müəyyən edilmişdir

  • Komissiyanın işçi qrupları üzrə iclasların protokolları (hər bir işçi qrupa aid bölmənin sonunda "Fəaliyyət" hissəsində "Iclas protokolları" alt-bölməsi seçilə bilər)

  • Dünya Bankı Qrupunun "Business Ready" Metodologiya Kitabçası

  • Elmi nəşrlərlə bağlı beynəlxalq reytinq göstəricilərinin yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar 2023-cü il üzrə Yol Xəritəsi

  • “Texnologiya və innovasiyalar” işçi qrupunun 2023-cü il üzrə Fəaliyyət Planı

  • “Effektiv idarəetmə və makroiqtisadi göstəricilər” işçi qrupunun 2023-cü il üzrə Fəaliyyət Planı

  • “Əmək bazarı” işçi qrupunun 2023-cü il üzrə Fəaliyyət Planı

  • “Fiziki infrastruktur” işçi qrupunun 2023-cü il üzrə Fəaliyyət Planı

  • “Korporativ idarəetmə, investisiyalar və korporativ sosial məsuliyyət” işçi qrupunun 2023-cü il üzrə Fəaliyyət Planı

  • “Maliyyə bazarlarının inkişafı və kreditlərin əlçatanlığı” işçi qrupunun 2023-cü il üzrə Fəaliyyət Planı

Xəbərlər

Biznes Mühiti və Beynəlxalq Reytinqlər üzrə Komissiyada keçirilən iclaslar və digər xəbərlər

Haqqında

Komissiyanın yaradılmasında məqsəd sahibkarlıq fəaliyyətinin optimal gəlirliliyini təmin edəcək və rəqabət prinsiplərinə əsaslanacaq biznes mühiti yaratmaq, ölkənin investisiya cəlbediciliyini artırmaq, beynəlxalq reytinqlərdə Azərbaycanın mövqeyini daha da yaxşılaşdırmaq üçün qanunvericiliyin və inzibatçılığın təkmilləşdirilməsi və bu istiqamətdə digər zəruri tədbirlərin görülməsinə nail olmaqdır.

Xəbərlərə abunə olun

Xəbərlərimizdən və keçirilən görüşlərimizdən xəbərdar olmaq üçün abunə olun