Dinamika

 

Ease of Doing Business - Azərbaycan
İndikatorlar Alt indikatorlar 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
İştirakçı ölkələrin sayı 155 175 178 181 183 183 183 185 189 189 189 190 190 190
Doing Business üzrə ümumi reytinq 98 99 96 33 38 54 66 67 70 80 63 65 57 25
Biznesə başlama  Ümumi (reytinq)    96 64 13 17 15 18 18 10 12 7 5 18 9
Prosedur (sayı) 13 13 12 6 6 6 6 6 3 4 3 3 3 3
Vaxt (günlər) 113 51 36 10 10 8 8 8 7 5.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Xərclər (adambaşına düşən milli gəlirə % nisbətində) 12.3 9.3 6.9 4.3 2.9 3.1 2.7 2.3 1 3.1 1.7 1.9 1.6 1.3
Minimal kapital (adambaşına düşən milli gəlirə % nisbətində)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tikinti icazələrinin alınması  Ümumi (reytinq)    162 159 155 158 160 172 177 180 150 114 127 161 61
Prosedur (sayı)  24 24 24 24 24 24 24 24 26 25 19 19 19 18
Vaxt (günlər) 204 204 204 204 204 204 205 205 213 163 208 196 196 116
Xərclər (əmlakın dəyərinə % nisbətində) 24 18.2 15.3 9.7 6.7 7.4 6.5 5.7 5.5 4.5 6.3 6.9 6.6 1.9
Tikintidə keyfiyyətə nəzarət indeksi (0-15)                    12 12 12 12 12
Elektrik təchizatı şəbəkələrinə qoşulma  Ümumi (reytinq)              173 175 181 159 110 105 102 74
Prosedur (sayı)         7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Vaxt (günlər)         174 174 174 174 97 87 77 69 56 41
Xərclər (adambaşına düşən milli gəlirə % nisbətində)         739.8 779.6 677.6 591.2 122.9 106.8 103.6 150.4 171.8 140.4
Təchizatın etibarlılığı və tariflərin şəffaflığı indeksi (0-8)                   5 5 5 5 7
Əmlakın qeydiyyatı  Ümumi (reytinq)    59 56 9 9 10 9 9 13 10 22 22 21 17
Prosedur (sayı) 7 7 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Vaxt (günlər) 59 59 52 10 10 10 10 10 10 8.5 8.5 8.5 5.5 5.5
Xərclər (əmlakın dəyərindən %-lə)  0.4 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1
Torpaq administrasiyasının keyfiyyəti indeksi (0-30)                    16 16 16 16.5 17.5
Kreditlərin alınması  Ümumi (reytinq)    21 26 12 15 46 48 53 55 104 109 118 122 22
Hüquqi norma indeksi (0-12)                 2 2 2 2 2 8
Kredit məlumatlarının dərinliyi indeksi (0-8)                 6 6 6 6 6 8
Kredit reyestrinin əhatəliliyi (yetkin yaşlı əhali sayına %-i nisbətində) 0.4 1.1 1.4 3.1 6.9 7 15.6 17.7 23 28.7 33.6 36.4 37.5 41.5
Kredit bürosunun əhatəliliyi (yetkin yaşlı əhali sayına %-i nisbətində) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.5
Kiçik investorların müdafiəsi Ümumi (reytinq)    118 107 18 20 20 24 25 22 51 36 32 10 2
Kiçik investorların maraqlarının qorunması indeksi (0-10)                 6 6 7 7 8 8
Maraqların toqquşmasının tənzimlənməsi indeksi (0-10)                 6.7 6.7 7.7 7.7 7.7 7.7
Səhmdarın idarəetmə indeksi (0-10)                 5.7 5.7 5.7 5.7 7.7 8.7
Vergilərin ödənilməsi Ümumi (reytinq)    136 141 102 108 103 81 76 77 33 34 40 35 28
Ödənişlər (il üzrə sayı) 37 37 37 22 22 18 18 18 18 7 7 6 6 6
Vaxt (il üzrə saatlar)  756 1000 952 376 376 165 225 214 214 195 195 195 195 159
Ümumi vergi dərəcəsi (mənfəət %-lə) 46.4 42.4 40.9 40.9 40.9 38.9 40 40 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8 40.8
Hesabatın təqdim edilməsindən və vergilərin ödənilməsindən sonra prosedurların sayı indeksi (0-100)                     83.79 83.79 83.79 83.79
Sərhəddə ticarət Ümumi (reytinq)    158 173 174 177 177 170 169 168 166 94 83 83 84
İxraca sərf olunan müddət (gün) 34 34 34 34 32 29 29 29 28 27        
Sənədləşmə ilə bağlı (saat)                   35 35 33 33 33
Sərhədlə bağlı (saat)                   34 34 29 29 17
İxraca sərf olunan xərclər (hər konteynerə görə ABŞ dolları ilə) 7302 6287 5649 5202 3962 4887 4201 3515 3576 3460        
Sənədləşmə ilə bağlı (dollar)                   250 250 250 250 250
Sərhədlə bağlı (dollar)                   214 214 214 214 214
İdxala sərf olunan müddət (gün) 36 36 36 36 30 26 26 26 25 25        
Sənədləşmə ilə bağlı (saat)                   41 41 38 38 33
Sərhədlə bağlı (saat)                   32 32 30 30 14
İdxala sərf olunan xərclər (hər konteynerə görə ABŞ dolları ilə) 6816 5869 5273 5061 4031 4972 4277 3576 3596 3450        
Sənədləşmə ilə bağlı (dollar)                   200 200 200 200 200
Sərhədlə bağlı (dollar)                   423 423 300 300 300
Müqavilələrin icrası Ümumi (reytinq)    34 30 26 26 27 25 25 28 31 40 44 38 40
Vaxt (günlər) 267 267 267 237 237 237 237 237 277 277 277 277 277 277
Xərclər (borc məbləğindən %-lə) 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5
Hüquqi proseslərin keyfiyyəti indeksi (0-18)                    5.5 5.5 5.5 6.5 6.5
Müflisləşmənin həlli Ümumi (reytinq)    70 75 81 84 88 95 95 86 94 84 86 47 45
Vaxt (illər) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Xərclər (daşınmaz əmlakın dəyərindən %-lə) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Ödəmə (qaytarma) əmsalı  40.6 40.2 39.5 38.5 38.5 37.6 38.2 38.9 39.2 39.3 39.5 39.6 40.2 40.1
Müflişləşmə çərçivəsinin gücü indeksi (0-16)                  6.5 6.5 6.5 6.5 13 13.5